Siril Malmedal Hauge/Jørn Simen Øverli/Espen Leite - europeiske kvinneportretter

Nye hjorten konsertserie, Atlie Ilsvika, Trondheim